ติดต่อสอบถาม

เพิ่มเพื่อน

 

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-970119

                    

แผนที่