ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาภาคปกติ download

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) download

 

 

ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร

ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดี

นางนิรมล เนื่องสิทธะ

นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

นาย เกษม บุตรดี

นาย เกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย

นางมาลัยวัลย์  อินคำน้อย

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง

สำนักงาน ชพค. – ชพส

สำนักงาน ชพค. – ชพส

SNRU ESLIP

SNRU ESLIP

งานบริหารบุคคลและนิติการ

งานบริหารบุคคลและนิติการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง