ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมโครงการ KM เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมโครงการ KM เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย

นางมาลัยวัลย์  อินคำน้อย

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง