ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาภาคปกติ download

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) download

 

 

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร

ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดี

นางนิรมล เนื่องสิทธะ

นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

นาย เกษม บุตรดี

นาย เกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย

นางมาลัยวัลย์  อินคำน้อย

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง

สำนักงาน ชพค. – ชพส

สำนักงาน ชพค. – ชพส

SNRU ESLIP

SNRU ESLIP

งานบริหารบุคคลและนิติการ

งานบริหารบุคคลและนิติการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง