การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

เผยเเพร่เมื่อ

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

อ่านเพิ่มเติม “การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ”

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ”