หัวข้อข่าว

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่วมประชุมออนไลน์เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เอกลักษณ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

รับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(กศ.ป.) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

ช.พ.ค

ยินดีต้อนรับ

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบสลิปเงินเดือนและการใช้งานระบบ SNRU ESLIP