ร่วมประชุมออนไลน์เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เผยเเพร่เมื่อ 1730 เข้าชม


ร่วมประชุมออนไลน์เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน