โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสังเคาระห์รายศพ ช.พ.ค-ช.พ.ส

เผยเเพร่เมื่อ 1239 เข้าชม

โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสังเคาระห์รายศพ ช.พ.ค-ช.พ.ส

สังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

วันที่  22 สิงหาคม 2563