แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

เผยเเพร่เมื่อ 628 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

Full Screen