มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 578 เข้าชม

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

วันที่ 3 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 3 อาคาร 10 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร