บุคลากรงานคลัง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์

เผยเเพร่เมื่อ 54 เข้าชม

สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร