งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เผยเเพร่เมื่อ 31 เข้าชม

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 18.00น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ บ้านพักบุคลากร โซนประตู 4 ทั้งหมด / อาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม / อาคาร 6 / อาคารโรงฝึกปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไซต์งานก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ / อาคารศิลปะ 2 / หอพักจามจุรี และโรงอาหารทานตะวัน