ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานงบการเงินประจำปี 2564

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรายงานการเงินสำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

คลิกดาวน์โหลด รายงานงบการเงินประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม “รายงานงบการเงินประจำปี 2564”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

นาย เกษม บุตรดี

นาย เกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นาย เกรียงไกร มูลสาระ

นาย เกรียงไกร  มูลสาระ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง

สำนักงาน ชพค. – ชพส

สำนักงาน ชพค. – ชพส

SNRU ESLIP

SNRU ESLIP

งานบริหารบุคคลและนิติการ

งานบริหารบุคคลและนิติการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง