มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เข้าปิดตรวจการเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน