ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (นักศึกษาภาคปกติ)

เผยเเพร่เมื่อ 49 เข้าชม

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 เริ่มชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 4 มิถุนายน 2567

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามจำนวนเงินในใบแจ้งการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

3.ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามจำนวนเงินในใบแจ้งการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2567 (ปรับวันละ 20บาท แต่ไม่เกิน 500บาท)

4.วันสุดท้ายของการชำระค่าลงเบียนวิชาเรียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2567 หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนที่ 1/2567