เรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม

ขอเรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำหรับคณะกรรมการ ผอ.กอง หน.งาน หน.หน่วย
ขอความอนุเคราะห์ Onsite ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

OnLine ผ่านโปรแกรม ZOOM
https://zoom.us/j/93766371048?pwd=WThJdjNnSHRqaHVFeGF6ZFZ2ak5ZUT09

Meeting ID: 937 6637 1048
Passcode: 495568