คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(กศ.ป.) ประจำปีการศึกษา 2567

เผยเเพร่เมื่อ 27 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจำปีการศึกษา 2567 และรายงานตัวในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้